Over Horizont

Horizont vzw biedt betaalbare, zinvolle vrijetijdsbesteding onder de vorm van vakanties en van daguitstappen aan voor iedereen die er behoefte aan heeft en die niet over de nodige middelen beschikt. Door de 3 deelwerkingen van Horizont vzw garanderen we dat iedereen op maat geholpen wordt

Missie

Horizont vzw is een sociale organisatie die strijdt tegen (sociale) uitsluiting, en dit vanuit een pluralistische levens- en maatschappijvisie met respect voor de eigenheid, de mening en het verhaal van elke betrokkene.

Horizont vzw stelt zich tot opdracht om zinvolle vrijetijdsbesteding – in de ruime betekenis van het woord – toegankelijk te maken voor diegenen in de samenleving die hiervan uitgesloten worden. Horizont vzw heeft de nodige expertise en knowhow tot ontwikkeling van de verschillende vormen van vrijetijdsbesteding voor mensen (uit kansengroepen) tijdens de jarenlange werking bewezen. Door kritische reflectie op onze eigen werking hebben we aandacht voor methodiekverfijning en vernieuwing

Visie

Op basis van onze ervaringen wil Horizont vzw het maatschappelijk denken, de structuren en het beleid beïnvloeden. Vanuit de overtuiging dat het de taak is van de verschillende overheden om zinvolle vrijetijdsbesteding voor iedereen mogelijk te maken, wil Horizont vzw samenwerken en haar diensten aanbieden aan gemeentelijke, provinciale en Vlaamse besturen die hier een financiering tegenover stellen. Horizont vzw heeft als werkdomein Limburg.

Het jaarverslag van Horizont vzw is verkrijgbaar na een telefonische of schriftelijke aanvraag.

Verder op deze pagina vind je de contactgegevens van het Horizontteam.

Historiek

Horizont vzw is gegroeid vanuit vzw Arbeidscentrum De Wroeter te Kortessem. Vanuit hun jarenlange ervaringen van uitwisselingen van doelgroepmedewerkers, werd beslist om vakanties op te zetten die openstonden voor doelgroepmedewerkers uit sociale werkplaatsen in Limburg en bij uitbreiding ook in heel Vlaanderen.

Horizont vzw ging eind 2002 haar eigen weg. Dankzij de steun van het Vlaams Ministerie voor Toerisme in het kader van ‘Toerisme voor Allen’ kon Horizont vzw de werking verder zetten en uitbouwen. Sinds 2003 worden jaarlijks zowel vertrekkensklare reispakketten aangeboden aan sociale organisaties als themavakanties georganiseerd voor individuele deelnemers.

De deelnemers aan deze groepsvakanties vroegen regelmatig naar mogelijkheden om alleen of met hun gezin of vrienden op vakantie te gaan. Ook een daguitstap maken was een wens van velen. Binnen het huidige aanbod was dat niet mogelijk, waardoor er gezocht werd naar mogelijke oplossingen. In februari 2008 startte Horizont vzw met een nieuw experiment: Rap op Stap. Dit project heeft als belangrijkste doel het toegankelijk maken van het toeristisch aanbod voor Limburgers met een beperkt budget en hun gezin.

In september 2008 sloot Horizontvzw een samenwerkingsovereenkomst af met de Stad Hasselt en zo werd de eerste Rap op Stap-antenne opgestart in Hasselt. Vanaf juni 2010 werkt ook de stad Sint-Truiden samen met Horizont vzw, met een tweede Rap op Stap-antenne als resultaat.

Onze intentie om tot een Rap op Stap-antennewerking te komen in Limburg werd in 2011 ook door provincie Limburg opgemerkt. Ze stelden ons de nodige middelen ter beschikking om de antennewerking van Rap op Stap in Limburg uit te bouwen. In 2012 openden we Rap op Stap-kantoren in het Maasland en in Genk. Op 7 november 2013 opende Horizont vzw een vijfde Rap op Stap-kantoor in Tongeren.

Het grote succes van de diverse deelwerkingen van Horizont vzw leidde tot subsidiëring van een aantal projecten. Hier (link naar projecten) kan je meer uitleg vinden over de diverse projecten en de bijhorende subsidiekanalen. Het doel van deze projecten is het bestaande aanbod te verspreiden of te vergroten.

Momenteel organiseert Horizont vzw jaarlijks een vijftigtal reizen, die zowel in het binnen- als buitenland plaatsvinden. Daarnaast bereikte Rap op Stap in 2018 al meer dan 15.000 gebruikers.

Schuiven naar boven